سبدگردان آرمان اقتصاد
1399/10/29
11:10
#رصد_بازار یک دست قرمز 🍂🍂🍂 ➖➖➖➖➖➖➖➖ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۱:۱۰ ➖➖➖➖➖➖➖➖ شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد

#رصد_بازار


یک دست قرمز


🍂🍂🍂


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۱:۱۰


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0