سهام بنیادی
1399/10/09
10:06
#شپنا #آپدیت ۹۹/۱۰/۹ 📈 یک پولبک به سقف کانال صعودی و مجدد ادامه اصلاح 📉 حمایت اصلی و نقطه کم ریسک ورود، ۱۰۹۷ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#شپنا #آپدیت ۹۹/۱۰/۹📈 یک پولبک به سقف کانال صعودی و مجدد ادامه اصلاح📉 حمایت اصلی و نقطه کم ریسک ورود، ۱۰۹۷👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0