کدال۳۶۰
1401/03/10
12:54
#ثباغ اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه ▪️ شرکت شهرسا...

#ثباغ


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
▪️ شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۹۱ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳۵٪ افزایش داشته است▪️ «ثباغ» با سرمایه ثبت شده ۱,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۱۹,۷۹۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۱۱۵,۷۵۲ میلیون ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۱۰ ۱۲:۵۴:۴۸ (۸۸۶۷۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0