مهدی ساسانی
1399/08/18
12:18
بازار از سهمهای بزرگ خسته بشه (که شده) کم کم میره سراغ سهمهای حاشیه بازار و داستان پروژه کردن سهمها مجددا شروع خواهد شد با این حجم پولی که در بازا...

بازار از سهمهای بزرگ خسته بشه (که شده)


کم کم میره سراغ سهمهای حاشیه بازار و داستان پروژه کردن سهمها مجددا شروع خواهد شد


با این حجم پولی که در بازار باقی مانده نمیشه حریف فروشنده های قوی سهمهای بزرگ و رها شده توسط دولت شد مخصوصا که در بخشی از انها سهام عدالت هم میفروشند و فروش را تشدید هم میکنندانتهای خبر

0
0