بورس۲۴
1401/04/30
17:29
«خساپا»۳ ماهه را زیان ساخت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) از عملکرد ۳ ماهه خود گزارش داد.

«خساپا»3 ماهه را زیان ساخت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) از عملکرد ۳ ماهه خود گزارش داد. خساپا در ۳ ماهه منتهی به خرداد حسابرسی نشده برای هر سهم ۵۹ ریال زیان محقق کرد این درحالیست که در دوره مشابه سال قبل شرکت برای هر سهم ۶۶ ریال زیان ساخته بود که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است. درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش ۶۰ درصدی به ۱۱۶۵۹ میلیارد تومان و زیان خالص به ۱۱۵۹ میلیارد تومان رسید


خساپا
انتهای خبر

0
0