سهام سودآور
1399/08/25
09:09
⛔️ وقفه معاملاتي نمادهای #ونوین، #پکرمان، #بکاب و #ولساپا به علت تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت

⛔️ وقفه معاملاتی نمادهای #ونوین، #پکرمان، #بکاب و #ولساپا به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت


انتهای خبر

0
0