بورس۲۴
1400/09/07
17:26
ادامه روند فروش نامنظم در بورس اوراق بهادار تهران

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مدت ۸ ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۰ حدود ۳۷۸ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. درآمد آبان ماه حدود ۴۳ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0