کدال۳۶۰
1399/08/24
16:49
#ثاخت معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بين المللي توسعه ساختمان - نماد: ثاخت 1399-08-24 16:49...

#ثاخت


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان - نماد: ثاخت۱۳۹۹-۰۸-۲۴ ۱۶:۴۹:۵۰ (۶۹۱۷۸۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0