بورس۲۴
1400/11/13
12:15
«خبازرس» در یک مناقصه حضور یافت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در مناقصه پالایش گاز بید بلند خلیج فارس شرکت نمود.

«خبازرس» در یک مناقصه حضور یافت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در مناقصه پالایش گاز بید بلند خلیج فارس شرکت نمود. موضوع مناقصه بازرسی موردی داخل و خارج مقیم داخل کشور و بازرسی سایت می باشد.

ب
انتهای خبر

0
0