کدال۳۶۰
1401/03/02
14:06
#سشمال #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت سیمان شمال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 372,576 میلیون ریال از...

#سشمال


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت سیمان شمال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۳۷۲,۵۷۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶٪ کاهش داشته است.▪️«سشمال» با سرمایه ثبت شده ۱,۲۹۰,۰۸۵ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۵۷۴,۵۱۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۴:۰۷:۲۲ (۸۸۶۱۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0