همفکران
1400/06/14
15:16
#کدال #شفاف_سازی #غگیلا 📌پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم ثبت افزايش سرمايه به استحضار می رساند مدارک و مستندات افزايش سرمايه اين ش...

#کدال


#شفاف_سازی


#غگیلا📌پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر عدم ثبت افزایش سرمایه به استحضار می رساند مدارک و مستندات افزایش سرمایه این شرکت در اداره ثبت شرکتهای رشت درحال بررسی می باشد که توسط کارشناسان اداره ثبت نواقصی مطرح گردید که همگی برطرف شد و آخرین نقص اعلام شده "صدور مجوز ثبت سرمایه از طرف اداره نظارت بر ثبت شرکتهای تهران" می باشد که به پیوست ارائه می گردد.انتهای خبر

0
0