بولتن اقتصادی
1399/08/12
14:20
دلار تهران حدود 29200 سکه 14.550.000 آبشده 5.710.000 طلای 18عیار 1.320.000 انس 1887

دلار تهران حدود ۲۹۲۰۰سکه ۱۴.۵۵۰.۰۰۰آبشده ۵.۷۱۰.۰۰۰طلای ۱۸عیار ۱.۳۲۰.۰۰۰انس ۱۸۸۷

انتهای خبر

0
0