کارگزاری آبان
1399/10/07
08:01
📊#غشاذر اطلاعیه 99/10/06 *شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتخاب پایین ترین پیشنهادخریدتجهیزات د...

📊#غشاذر


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۰۶


*شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتخاب پایین ترین پیشنهادخریدتجهیزات دستگاه شیرخشک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0