نوآوران امین
1399/08/21
13:13
فرآوری معدنی اپال کانی پارس (#اپال) گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۳۹۸) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ✅افزایش ...

فرآوری معدنی اپال کانی پارس (#اپال)گزارش #فعالیت_ماهانه (#خرداد_۱۳۹۸) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰✅افزایش ۲۴۷.۵۹ درصدی فروش خرداد ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0