کارگزاری آبان
1401/03/29
08:31
📊#فولای اطلاعیه 1401/03/28 *صنایع فولاد آلیاژی یزد* 12ماهه منتهی به 1400/12/29شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۹۴ ريال سودبه ازای هر سهم محق...

📊#فولای


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*صنایع فولاد آلیاژی یزد*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۹۴ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۷۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۹۴ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۷۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0