پایگاه خبری انتخاب
1401/05/30
21:32
♦️آغاز مجدد ستاره‌دار کردن دانشجویان؟ عضو کمیسیون آموزش: 🔹 افراد تخلف کرده اند، تخلفشان هم مجازاتی دارد 🔹 در تمام دانشگاه‌های دنیا، دانشجو بود...

♦️آغاز مجدد ستاره‌دار کردن دانشجویان؟عضو کمیسیون آموزش:


🔹 افراد تخلف کرده اند، تخلفشان هم مجازاتی دارد🔹 در تمام دانشگاه‌های دنیا، دانشجو بودن یک سری ضوابط و مقررات داردجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tnu


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0