آواتحلیل
1400/09/07
13:56
#بررسی_گزارش_کدال #زاگرس ✅فروش شرکت در آبان ماه حدود 990.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مهر 51% افت داشته است. ✅مقدار تولید و فروش متانول در آبا...

#بررسی_گزارش_کدال #زاگرس✅فروش شرکت در آبان ماه حدود ۹۹۰.۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به مهر ۵۱٪ افت داشته است.✅مقدار تولید و فروش متانول در آبان به ترتیب برابر با ۱۲۹،۷۶۷ و ۱۰۳،۱۳۸ تن بوده که مقدار تولید ۳۷٪ و مقدار فروش ۵۳٪ نسبت به مهر ماه کاهش داشته است.✅نرخ فروش متانول در آبان ماه به طور متوسط حدود ۹.۶ میلیون تومان بوده است که حدودا ۳٪ نسبت به مهر ماه افزایش داشته است.✅مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون به رقمی بالغ بر ۱۴۰۸۸.۳ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۶۸٪ درصد رشد را نشان می دهد.آخرین قیمت سهم برابر با ۲۵،۴۰۶ تومان بوده و در یک ماه گذشته ۱۶ درصد افت داشته است.انتهای خبر

0
0