کارگزاری سهام بارز
1399/11/14
12:06
کلیت بودجه رای نیاورد . لایحه رد شد و دولت باید لایحه اصلاحی بدهد

کلیت بودجه رای نیاورد .لایحه رد شد و دولت باید لایحه اصلاحی بدهد

انتهای خبر

0
0