کدال۳۶۰
1400/05/26
10:29
#حریل #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اجاره تعداد 12دستگاه لکوموتیو از ریل پرداز نوآفرین- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرک...

#حریل


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اجاره تعداد ۱۲دستگاه لکوموتیو از ریل پرداز نوآفرین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت ریل پرداز سیر
۱۴۰۰-۰۵-۲۶ ۱۰:۲۹:۵۴ (۷۸۳۷۴۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0