بورس پلنر
1400/01/08
09:19
#فولاژ در سقف مجاز روزانه با قیمت 20830 ریال و دادوستد 1.71 میلیون سهم به صف خرید نشست. @bourse_planner1

# فولاژ در سقف مجاز روزانه با قیمت ۲۰۸۳۰ ریال و دادوستد ۱.۷۱ میلیون سهم به صف خرید نشست.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0