بتاسهم
1399/11/14
18:49
#سبهان باتوجه به روند عملیات و فروشهای شرکت پیش بینی میشود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی 1399 به مبلغ 1230993 میلیون ریال و سود هر سهم به مبلغ 61...

#سبهان باتوجه به روند عملیات و فروشهای شرکت پیش بینی میشود سود خالص شرکت تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۲۳۰۹۹۳ میلیون ریال و سود هر سهم به مبلغ ۶۱۵۵ ریال محقق گردد


انتهای خبر

0
0