بورس آموز
1399/08/24
08:15
✅ قیمت بر خالص ارزش دارایی ها | P/NAV | 📆 1399/08/23 ♦️نماد P/NAV 1⃣- وخارزم ...

✅ قیمت بر خالص ارزش دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۳♦️نماد P/NAV۱⃣- وخارزم ۲۸٪۲⃣- ومهان ۴۶٪۳⃣- صبا ۴۷٪۴⃣- گوهران ۵۰٪۵⃣- وسپه ۵۰٪۶⃣- ونیکی ۵۶٪۷⃣- وصنا ۵۸٪۸⃣- واتی ۶۷٪۹⃣- وبهمن ۶۸٪🔟- وسکاب ۷۴٪۱⃣۱⃣- وتوسم ۸۴٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


✅ منبع کانال NAV
⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0