بورس نامه
1399/09/05
16:17
#ذوب در صورت واکنش به مقاومت ۵۲۰، احتمال روند نزولی و در صورت شکست مقاومت، صعود تا هدف بعدی سهم حمایت: ۴۲۰ هدف: ۶۲۰ وضعیت : کم ریسک تاریخ: ۹۹/۹/۵

#ذوب


در صورت واکنش به مقاومت ۵۲۰، احتمال روند نزولی و در صورت شکست مقاومت، صعود تا هدف بعدی سهم


حمایت: ۴۲۰


هدف: ۶۲۰


وضعیت : کم ریسک


تاریخ: ۹۹/۹/۵
انتهای خبر

0
0