بورس۲۴
1401/03/02
18:41
تقسیم سود ۱۲۰ تومانی در مجمع «ارفع»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آهن و فولاد ارفع اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را که با حضور ۹۳ درصد سهامداران برگزار گردید منتشر نمود.

تقسیم سود 120 تومانی در مجمع «ارفع»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آهن و فولاد ارفع اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را که با حضور ۹۳ درصد سهامداران برگزار گردید منتشر نمود. بر این اساس شیران از ۱۶۸۱ ریال سود محقق شده به ازای هر سهم ۱۲۰۰ ریال آن را به عنوان سود نقدی تقسیم نمود.


ارفع
انتهای خبر

0
0