بولتن اقتصادی
1400/03/03
12:59
اتهام پولشویی به بانک‌های ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسیم سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه: 🔹 اتهام پولشویی که دادستانی بحرین به بانک های ای...

اتهام پولشویی به بانک‌های ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسیمسعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه:


🔹 اتهام پولشویی که دادستانی بحرین به بانک های ایرانی نسبت داده است؛ تکراری و فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است.


🔹 این اتهامات جز رنگ و بوی سیاسی چیز دیگری ندارد.


🔹نه تنها حکم این دادگاه به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه فکر می کنیم، بسیار مخرب است.

انتهای خبر

0
0