کانال کدال
1399/08/12
11:54
‍ 📊 نماد : لخزر 📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت 🏭 شرکت:صنعتي پارس خزر 📋 لخزر زیر ذره بین: 1️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم 31.59 می باش...

📊 نماد : لخزر📑 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت🏭 شرکت:صنعتی پارس خزر📋 لخزر زیر ذره بین:۱️⃣: باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۳۱.۵۹ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۴۳.۸۱ می باشد کمتر است.


۲️⃣:سود خالص شرکت در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳۲ درصدی داشته است.


۳️⃣: سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۶ ماهه شهریور ۹۹ مبلغ ۳,۷۰۹ ریال است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳۲ درصدی داشته است.


۴️⃣:میانگین ۵ ساله سود نقدی شرکت برابر ۸۰۰ ریال می باشد و سود نقدی در سال ۹۹ مبلغ ۱۵۰۰ ریال می باشد که بالاتر از میانگین است و در این سال درصد تقسیم سود ۳۴٪ است.


۵️⃣:بازدهی یک ماهه و سه ماهه سهم منفی است ولی بازدهی یک ساله سهم مثبت است اما در قیاس با سایر شرکت های بورسی جذابیتی ندارد.✅ کاربران کدال می توانند با استفاده داده جدول فوق دید مناسب و مقایسه ای نسبت فعالیت چند ساله شرکت داشته باشند.➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #لخزر #نسبت_بنیادی #زیر_ذره_بین➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔:انتهای خبر

0
0