بولتن اقتصادی
1399/10/06
12:10
نماد «بی اعتمادی» در بورس! 🔹 وقتی دولت و سایر ارکان شبه دولتی، از بازار بورس فقط انتظار تامین مالی یک طرفه دارند، وضع بازار باید همین شکل هم باشد!...

نماد «بی اعتمادی» در بورس!🔹 وقتی دولت و سایر ارکان شبه دولتی، از بازار بورس فقط انتظار تامین مالی یک طرفه دارند، وضع بازار باید همین شکل هم باشد!🔹عدم تمایل سهامداران خرد به سهام بزرگ بازار در روزهای اخیر از همین رفتار دولت نسبت به بازار سرمایه نشات گرفته است! حتی اگر اطلاعات و گزارشات این شرکتها فوق العاده باشد.. سهامداران حاضر هستند سهام کوچک با ریسک بالاتر را خریداری کنند اما سراغ نمادهای بزرگ نیایند!ضرر هنگفت سهامداران خرد و سرمایه گذاران در صندوق دولتی پالایش یکم ادامه دارد/TsePressانتهای خبر

0
0