دنیای اقتصاد
1399/11/15
10:03
🔵 موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ⭕️ نمایندگان نه با لایحه دولت موافقت کردند نه با گزارش کمیسیون تلفیق کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

🔵 موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰⭕️ نمایندگان نه با لایحه دولت موافقت کردند نه با گزارش کمیسیون تلفیقکانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای خبر

0
0