بولتن اقتصادی
1399/08/29
22:44
انتقال مخفیانه قدرت در آمریکا! 🔹 یک خبرنگار آمریکایی به نقل از منبعی موثق گزارش کرده که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید به طور مخفیانه در ح...

انتقال مخفیانه قدرت در آمریکا!🔹 یک خبرنگار آمریکایی به نقل از منبعی موثق گزارش کرده که رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید به طور مخفیانه در حال پیشبرد روند انتقال قدرت به دولت بعدی آمریکاست.

انتهای خبر

0
0