همفکران
1401/05/31
15:26
#کدال #شفاف_سازی #تجلی 📌شركت در مزايده مزایده واگذاری گواهی کشف محدوده مروست باختری با ماده معدنی پلاسرمونازیت استان یزد Hamfekran.com @Agahmo...

#کدال


#شفاف_سازی


#تجلی📌شرکت در مزایدهمزایده واگذاری گواهی کشف محدوده مروست باختری با ماده معدنی پلاسرمونازیت استان یزد


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0