کدال۳۶۰
1401/02/27
16:43
#رانفور ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه خدمات انفورماتیک #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/02/21 ساعت 16:00 🔹 سرمایه ثبت ...

#رانفور


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه خدمات انفورماتیک #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۳۸۱🔹 سود نقدی هر سهم: ۳۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۳,۶۳۲,۸۷۲ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۲-۲۷ ۱۶:۴۴:۵۳ (۸۷۷۵۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0