اقتصاد نیوز
1400/05/29
19:05
🔴 پیامِ «اگر پیامک جریمه یک میلیون تومانی برای شما واصل شد به ۱۱۰ زنگ بزنید»؛ ساختگی است سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا: ▫️م...

🔴 پیام «اگر پیامک جریمه یک میلیون تومانی برای شما واصل شد به ۱۱۰ زنگ بزنید»؛ ساختگی استسرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا:▫️مطلبی با مضمون «اگر پیامک جریمه یک میلیون تومانی برای شما واصل شد به ۱۱۰ زنگ بزنید» در فضای مجازی درحال دست به دست شدن است که این موضوع کاملا ساختگی و غیرواقعی است و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تکذیب می‌شود.▫️اگر پیامک جریمه دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت از سوی پلیس ارسال شد و مالک یا متصرف قانونی وسیله نقلیه نسبت به آن معترض بود، می‌توانند برابر ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به همراه مستندات و مدارک برای رسیدگی به موضوع در فرصت مناسبی به اجرائیات پلیس راهور در استان یا شهرستان‌ها مراجعه کند.@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0