تحلیل برای سود
1400/03/19
09:09
نمادهاي معاملاتي مشمول رفع گره معاملاتي به اطلاع مي رساند، نمادهاي معاملاتي (آ س پ1)، (اپرداز1)، (حآسا1)، (کمرجان1)، (گدنا1)، (دتوزيع1)، (ريشمك...

نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتیبه اطلاع می رساند، نمادهای معاملاتی (آ س پ۱)، (اپرداز۱)، (حآسا۱)، (کمرجان۱)، (گدنا۱)، (دتوزیع۱)، (ریشمک۱)، (کتوکا۱)، (رنیک۱)، (داوه۱)، (کاسپین۱)، (رافزا۱)، (ثالوند۱)، (ثپردیس۱)، (اعتلا۱)، (ثغرب۱)، (ثعمرا۱)، (غگلستا۱)، (شصدف۱)، (نطرین۱)، (کپرور۱)، (فرابورس۱)، (زبینا۱)، (زقیام۱)، (زفکا۱)، (زدشت۱)، (زشریف۱)، (کلر۱)، (ولشرق۱)، (کیمیا۱)، (بالاس۱)، (دبالک۱)، (غدیس۱)، (سمگا۱)، (تبرک۱)، (فگستر۱)، (ومعلم۱)،(حپارسا۱)، (حسیر۱)، (سدبیر۱)، (غپآذر۱)، (قشیر۱) و (اوان۱) امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مشمول رفع گره معاملاتی می باشند. /مدیر عملیات بازار فرابورس ایراندر بورس نیز نماد معاملاتی شرکت های داده گستر عصر نوین(های وب)، قند نیشابور(قنیشا)، قند اصفهان(قصفها) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌باشند.

انتهای خبر

0
0