کارگزاری آبان
1399/10/29
12:10
فعلا خبری از استعفای اسماعیلی نیست معدن24 - دفتر داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت هم اکنون به معدن ۲۴ گفت: هنوز موضوع استعفا ی دکتر اسماعیلی م...

فعلا خبری از استعفای اسماعیلی نیست معدن۲۴ - دفتر داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت هم اکنون به معدن ۲۴ گفت: هنوز موضوع استعفا ی دکتر اسماعیلی مطرح نیست و ایشان هم اکنون در دفتر معاونت حضور دارند.


انتهای خبر

0
0