کدال۳۶۰
1401/01/24
15:24
#اعتلا ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری اعتلاء البرز #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 🔹 تاریخ جلسه: 1401/01/24 ساعت 10:00 🔹 سرم...

#اعتلا


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری اعتلاء البرز #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱,۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۵۶۲🔹 سود نقدی هر سهم: ۱۴۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۲,۱۵۰,۰۹۵ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۱-۲۴ ۱۵:۲۴:۴۹ (۸۶۹۶۶۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0