نوآوران امین
1399/08/11
14:00
تامین سرمایه تمدن(#تامین سرمایه آرمان) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 183 درصدی درآ...

تامین سرمایه تمدن(#تامین سرمایه آرمان)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۸۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۷۹,۸۱۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۲۰۵,۱۷۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۷۲ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۹۰۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0