خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/06/01
22:00
سهام عدالت آذربایجان غربی | #وساغربی | 📆 1401/06/01 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 1,006 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 429 ♦️قیمت بر خالص ارزش...

سهام عدالت آذربایجان غربی | #وساغربی |📆 ۱۴۰۱/۰۶/۰۱🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹NAV: ۱,۰۰۶🔸قیمت پایانی سهم :🔸PRICE: ۴۲۹
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۴۳➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0