تکسهم ۹۸
1399/10/08
20:46
یکی از مهمترین سرمایه گذاری در بورس اطلاع داشتن از افزایش سرمایه آیند و حال سهم خودشون و سهم های که خرید می کنند داشته باشند همه دنبال سهم های...

یکی از مهمترین سرمایه گذاری در بورس اطلاع داشتن از افزایش سرمایه آیند و حال سهم خودشون و سهم های که خرید می کنند داشته باشندهمه دنبال سهم های که افزایش سرمایه دارند هستند


شما می توانید تنها از مجهزترین و استانداردترین


سریعترین زمان ممکن در اختیار شما قرار گیرد


اعضای محترم توصیه می کنم از کانال اصلی افزایش سرمایه استفاده کنید@afzayeshbors۱خبرهای خوش برای بانک #دی👆دیگر نگران نباشید بزودی درج خواهد شد

انتهای خبر

0
0