ایبنا
1401/02/30
10:00
📌افزایش حق عائله‌مندی و اولاد اعضای صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۴۰۱ علی خدامی؛ مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری: 🔹برای بازنشستگانی که تاریخ ا...

📌 افزایش حق عائله‌مندی و اولاد اعضای صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۴۰۱علی خدامی؛ مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری:🔹برای بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال ۱۴۰۱ باشد، امتیاز ۱۲۱۵ برای عائله‌مندی و امتیاز ۳۱۵ برای حق اولاد تعیین شده است.🔹براین اساس، مبلغ عائله مندی برای این افراد ۴۰۷هزار و ۳۸۹ تومان و حق اولاد نیز ۱۰۵ هزار و ۶۱۹ تومان محاسبه خواهد شد.🔹 براساس مصوبه دولت در صورتی که تاریخ ازدواج بازنشسته و تاریخ تولد فرزند یا فرزندان وی در سال ۱۴۰۱ ثبت شده باشد، امتیاز عائله مندی و حق اولاد به ترتیب به ۲۴۳۰ و ۹۴۵ افزایش می‌یابد.🔹براساس این امتیاز، مبلغ عائله مندی ۸۱۴ هزار و ۷۷۹تومان و حق اولاد نیز ۳۱۶ هزار و ۸۵۸ تومان خواهد بود.

انتهای خبر

0
0