بتاسهم
1399/09/06
09:12
#حخزر 2 ماه است که بهتر شده است . در شهریور 364 میلیارد ریال و در مهر نیز 347 میلیارد ریال شده بود در ابان این عدد به 373 میلیارد ریال رسید ...

#حخزر ۲ ماه است که بهتر شده است .


در شهریور ۳۶۴ میلیارد ریال و در مهر نیز ۳۴۷ میلیارد ریال شده بود در ابان این عدد به ۳۷۳ میلیارد ریال رسید


جمعا ۲۶۴۹ میلیارد ریال فروش داشت .


کل سال قبل ۳۲۳۳ میلیارد ریال فروش داشت.انتهای خبر

0
0