بورس امروز
1399/09/30
16:51
‌‌❇ ثبت افزایش سرمایه ۲۱۱ درصدی «پکویر» 🔹به گزارش کدال بورس امروز، شرکت کویر تایر از ثبت افزایش سرمایه ۲۱۱ درصدی خود در مرجع ثبت شرکت‌ها خبر داد. ...

❇ ثبت افزایش سرمایه ۲۱۱ درصدی «پکویر»🔹به گزارش کدال بورس امروز، شرکت کویر تایر از ثبت افزایش سرمایه ۲۱۱ درصدی خود در مرجع ثبت شرکت‌ها خبر داد. براین اساس سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش پیدا کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0