پایگاه خبری انتخاب
1399/11/07
10:58
جواد امام: 🔹خاتمی در ماه های اخیر دیدار یا جلسه ای با اصحاب رسانه و روزنامه نگاران چه اصلاح طلب و چه غیراصلاح طلب نداشته جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/...

جواد امام:


🔹خاتمی در ماه های اخیر دیدار یا جلسه ای با اصحاب رسانه و روزنامه نگاران چه اصلاح طلب و چه غیراصلاح طلب نداشتهجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vdo


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0