اسمارت بورس
1399/08/24
09:24
نمادهای معاملاتي #قشكر، #فاذر، #قپيرا و #تنوين با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده...

نمادهای معاملاتی #قشکر، #فاذر، #قپیرا و #تنوین با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. 🌀


انتهای خبر

0
0