نوآوران امین
1399/10/08
09:47
مهم یک تیر و دو نشان مصوبه بانکی دولت ... خدارحمی تاکید کرد: خبر مثبت گروه و ناجی بازار مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در گفت و گو با همفکران ...

مهم یک تیر و دو نشان مصوبه بانکی دولت ...خدارحمی تاکید کرد: خبر مثبت گروه و ناجی بازار
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در گفت و گو با همفکران در خصوص تصمیم جدید دولت برای پرداخت مطالبات بانک ها توضیح داد.بهروز خدارحمی با تاکید بر اینکه مصوبه دیروز هییت دولت درباره پرداخت مطالبات بانک ها خبر بسیار خوبی برای بانک ها است، گفت: این تصمیم دو بخش دارد که در بخش اول دولت از طریق رد دیون و پرداخت سهام ارزشمند مطالبات بانک ها را که سالهاست بلاتکلیف مانده و رقم قابل توجهی هم بوده، پرداخت می کند.به گفته وی بخش دوم نیز پرداخت بخشی از سهام ارزنده شرکت ها به بانک ها به صورت اقساطی و بدون بهره است که بازهم اتفاق بسیار خوبی برای بانک ها از لحاظ درآمد زایی از سمت این شرکت ها بوده و همچنین اتفاق مثبتی هم برای کل بازار است.خدارحمی در خصوص اثر مثبت این تصمیم برای کلیت بازار گفت: با توجه به شرایط خاص بازار در چند ماه اخیر و این که ورود جدی منابع به بازار سرمایه کند شده ، این نگرانی وجود داشت که هر تصمیمی در قالب عرضه های اولیه بازار را دچار مشکل کند اما با تصمیم اخیر دولت دیگر مابقی سهام دولتی در قالب صندوق هایی مثل دارایکم و پالایش یکم وارد بازار نمی شود که اتفاق مثبت و خبر خوبی برای کلیت بازار سرمایه است..همفکران

انتهای خبر

0
0