سهامداران بزرگ شستا
1399/10/05
13:24
#بیشترین_سود در هفته ای که گذشت 20نماد فوق بیشترین افزایش قیمت را داشتند و بیشترین بازده را به سهامداران خود دادند. 〰〰〰〰〰〰〰 🆔@shasta1399💥

#بیشترین_سوددر هفته ای که گذشت ۲۰نماد فوق بیشترین افزایش قیمت را داشتند و بیشترین بازده را به سهامداران خود دادند.


〰〰〰〰〰〰〰


🆔@shasta۱۳۹۹💥انتهای خبر

0
0