چارت های رامین جعفری
1400/01/10
18:49
#شتران تحرکات خوبی در سهم دیده میشود درگیر مقاومت 1023 میباشد انتظار میرود سهم بتواند مسیر حرکتی ترسیمی رو طی کند مقاومت 1140 رو هم باید در نظر گرف...

#شتران تحرکات خوبی در سهم دیده میشود درگیر مقاومت ۱۰۲۳ میباشد انتظار میرود سهم بتواند مسیر حرکتی ترسیمی رو طی کند مقاومت ۱۱۴۰ رو هم باید در نظر گرفت که درصورت عبور از این دو مقاومت تارگت اول ۱۵۸۰ در دسترس هستانتهای خبر

0
0