حسین زمانی
1399/08/23
23:41
فیلتر نمادهایی که روند بلند مدت صعودی، میان مدت نزولی و در کوتاه مدت گارد صعودی داشته‌اند.

فیلتر نمادهایی که روند بلند مدت صعودی، میان مدت نزولی و در کوتاه مدت گارد صعودی داشته‌اند.انتهای خبر

0
0