سهام بنیادی
1399/09/05
23:03
#کرمان ۹۹/۹/۵ 📈 درگیر مقاومت ۷۳۸۰ 🏴‍☠️ حد ضرر ۶۵۰۰ 📉 حمایت اصلی ۵۵۰۰ 📈 مقاومت بعدی ۹۹۰۰ 🏁 اهداف ۱۳۳۰۰ و ۲۴۰۰۰ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#کرمان ۹۹/۹/۵📈 درگیر مقاومت ۷۳۸۰🏴☠️ حد ضرر ۶۵۰۰📉 حمایت اصلی ۵۵۰۰📈 مقاومت بعدی ۹۹۰۰🏁 اهداف ۱۳۳۰۰ و ۲۴۰۰۰👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0