بورس۲۴
1401/05/13
15:04
«ختوقا» از علت افزایش درآمد گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بیان داشت افزایش درآمدناشی ازسود سهام مصوب مجمع شرکت الکتریک خودرو شرق وافزایش ارزش سهم سیمان اصفهان می باشد .

«ختوقا» از علت افزایش درآمد گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بیان داشت افزایش درآمدناشی ازسود سهام مصوب مجمع شرکت الکتریک خودرو شرق وافزایش ارزش سهم سیمان اصفهان می باشد .ختوقا
انتهای خبر

0
0