بانی فام
1399/10/06
15:29
#خگستر احتمال 5% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 4006 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط...

#خگستر


احتمال ۵٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۴۰۰۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0